Race Routes

Tất cả thông tin về các cung đường chạy đều đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ công bố chi tiết trong thời gian tới bao gồm
  • Elelvation Map
  • GPX files
  • Các checkpoint
  • Đặc điểm từng cung đường
  •