Khách sạn

Để phục vụ tốt nhất cho sự kiện La An Ultra Trail 2019, BTC đã làm việc với Partner là Khách Sạn Bích Đào Boutique – nơi diễn ra Expo của sự kiện và có mức giá ưu đãi cho runners.

Bích Đào Boutique Hotel

Đặc điểm: 8 Triệu Việt Vương – Đà Lạt

Map: https://goo.gl/maps/4QTN6WVJDy1LJmon6

 Đây chính là địa điểm diễn ra Expo của chương trình La An Ultra Trail

Để đặt chỗ các bạn bắt buộc phải gọi Hotline 0916822753 hoặc email qua bichdao_dalat@yahoo.com để đặt (mọi hình thức thông qua Booking, Agoda hay kênh nào khác đều sẽ bị báo là full phòng.

 

 

Khách Sạn Nguyên Hùng

Địa chỉ: 2 Triệu Việt Vương, Đà Lạt

Hotline: 0986341594

Map: https://goo.gl/maps/w3wN41ceGX8gSm6S8