Thông tin về vận chuyển và giao nhận – Thanh Toán

 1. Giao nhận – xác nhận: Người tham gia sẽ nhận xác nhận tham gia qua email đăng ký ngay sau khi thanh toán thành công
 2. Thanh toán: Hình thức thanh toán: Sau khi hoàn tất điền thông thông tin đăng ký, người tham gia có thể thanh toán đăng ký tham gia các hình thức sau
  • Tiền mặt tại cửa hàng tiện lợi
  • Thẻ tín dụng
  • Thẻ ngân hàng
  • Ví điện tử

3. Thời hạn thanh toán:

 • Việc thanh toán cần được hoàn tất trong vòng 12 tiếng kể từ khi đăng ký được hoàn tất
 • Sau thời hạn này nếu thanh toán vẫn chưa được thực hiện thì đăng ký của bạn sẽ tự hủy