Điều kiện giao dịch chung

 1. Điều kiện tham gia
  1. Người tham gia phải đủ 18 tuổi trở lên
  2. Người tham gia phải bảo đảm đủ sức khỏe để tham gia sự kiện
  3. Sự kiện sẽ diễn ra tại Đà Lạt, người tham gia phải tự lo việc di chuyển, ăn ở tại Đà Lạt trước và sau sự kiện.
 2. Chính sách hoàn trả:
  1. Sự kiện La An Ultra Trail không có chính sách hoàn tiền. Một khi bạn đăng ký tham gia, BTC sẽ không thể hoàn trả tiền đăng ký
  2. Người tham gia có thể chuyển nhượng đăng ký của mình cho người khác với khoản phí được quy định là 200.000 VND/lượt bằng chuyển khoản đến tài khoản của BTC
  3. Thời hạn cho phép để chuyển nhượng chậm nhất là 15/09/2020
 3. Tiêu chuẩn dịch vụ
  1. Một khi đăng ký tham gia, người tham gia sẽ nhận ngay email xác nhận từ BTC, các bạn sẽ dùng email này cùng với CMND/CCCD/Passport để nhận Racekit – trong đó có số đeo chạy (BIB) – tại sự kiện trước khi tham gia
  2. Vào ngày sự kiện, người tham gia phải có mặt đúng giờ theo quy định và đeo số chạy (BIB) để có thể được tham gia sự kiện
  3. BTC sẽ bảo hiểm cho người tham gia sự kiện
  4. BTC sẽ cung cấp chuyên chở người tham gia sự kiện từ Expo (8 Triệu Việt Vương – Đà Lạt) đến nơi tổ chức (La An Resort) và ngược lại
 4. Nghĩa vụ của người tham gia
  1. Cung cấp đầy đủ thông tin xác thực khi đăng ký
  2. Thanh toán trong thời hạn cho phép
  3. Cung cấp CMND/CCCD/Passport khi nhận racekit và số chạy (BIB)
  4. Có mặt đúng giờ để tham gia sự kiện
 5. Nghĩa vụ của BTC
  1. Cung cấp đầy đủ chứng từ xác nhận người tham gia đăng ký thành công
  2. Xuất hóa đơn VAT cho thanh toán của đăng ký