Lịch trình sự kiện

THỨ 5 - NGÀY 1/12/2022
3:00 PM – 6:00 PM Expo mở cửa - Runner lấy BIB và tham quan gian hàng nhà tài trợ Khách sạn Bích Đào
8 Triệu Việt Vương - Đà Lạt
THỨ 6 - NGÀY 2/12/2022
9:00 AM – 7:00 PM Expo mở cửa- Runner lấy BIB và tham quan gian hàng nhà tài trợ Khách sạn Bích Đào
8 Triệu Việt Vương - Đà Lạt
THỨ 7 - NGÀY 3/12/2022
1:30 AM -          VĐV 75km tập trung tại KS Bích Đào  Khách sạn Bích Đào
8 Triệu Việt Vương - Đà Lạt
Google Map Location
-          Xe trung chuyển VĐV 75km vào La An resort
Xe chỉ dành cho VĐV tham gia sự kiện
2:00AM-2:45AM Nhận gửi đồ (Bag Drop) dành cho 75km La An resort
Google Map Location
3:00 AM -          Xuất phát cự ly 75km
3:00 AM -          VĐV 55km tập trung tại KS Bích Đào  Khách sạn Bích Đào
-          Xe trung chuyển VĐV 55km vào La An resort
Xe chỉ dành cho VĐV tham gia sự kiện
4:30 AM -          Xuất phát cự ly 55km La An resort
4:30 AM -          VĐV 35km tập trung tại KS Bích Đào  Khách sạn Bích Đào
-          Xe trung chuyển VĐV 35km vào La An resort
Xe chỉ dành cho VĐV tham gia sự kiện
5:30 AM -          VĐV 15km tập trung tại KS Bích Đào  Khách sạn Bích Đào
-          Xe trung chuyển VĐV 15km vào La An resort
Xe chỉ dành cho VĐV tham gia sự kiện
6:30 AM -          Xuất phát cự ly 35km La An resort
7:30 AM -          Xuất phát cự ly 15km
11:30 AM Xe bus bắt đầu rời La An resort chở VĐV về Đà Lạt
Tần suất 45p/đợt cho đến hết sự kiện
1:30 PM -          Cut off cự ly 15km
2:00 PM -          Trao giải các cự ly 15km-35km-55km-75km
4:30 PM -          Cut off cự ly 35km
7:30 PM -          Cut off cự ly 55km
9:00 PM -          Cut off cự ly 75km
10:00 PM -          Chuyến bus cuối cùng rời La An về Đà Lạt 
-          Kết thúc sự kiện