November 07, 2020, Da Lat, Vietnam

la an ultra trail 2020 

Thông báo

Vì những lý do bất khả kháng, La An Ultra Trail 2020 sẽ được dời sang năm sau

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. BTC sẽ thông báo khi có thông tin về giải tổ chức.

 

Due to unforseen circumstances, we regret to inform that La An Ultra Trail has been postponed until next year

Thank you for your interest and we will keep up to date of the event next year.

Liên hệ

6 + 4 =